JERZY MAŁEK GROUP    Live at "Nowy Świat Muzyki"
Warsaw 1st April 2017

Jerzy Małek    (tr)
Maciej Kądziela    (as)
Marcin Wasilewski    (p)
Damian Kostka    (b)
Michał Miśkiewicz   (dr)

dir/edit Arkadiusz Bartosiak
cam Arkadiusz Bartosiak/Olaf Tryzna